Loạn Thế Anh Hùng Tập 2 (NXB Văn Học 2014) - Tiểu Đoạn, 372 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by benhphukhoa, Apr 12, 2017.

 1. benhphukhoa

  benhphukhoa New Member

  [​IMG]
  Anh hùng có nghĩa là gì? Là người lòng mang quốc gia, trên bảo hộ tông miếu, dưới bảo vệ xã tắc, trung quân ái dân, lấy đó làm đầu? Hay là người luôn gắn liền với chữ "dũng", quyết ý chấn chỉnh thế gian, vì muốn dân lập lại trật tự? Nhưng chỉ dựa vào sự sắc bén của một thanh kiếm nhỏ nhoi, trong trời biển mênh mang này liệu có mấy tác dụng? Thế đời đen tối, dù có bao nhiêu hoài bão, chí khí, mưu lược, cá tính, hẳn sẽ bị muôn kiểu ma sát mài đi hết. Vậy thiên hạ ngày nay có anh hùng chăng? Giả như có, vậy ai là anh hùng?
  • Loạn Thế Anh Hùng Tập 2
  • NXB Văn Học 2014
  • Tiểu Đoạn
  • 372 Trang
  • File PDF_SCAN
  Mua Sách Giấy Online
  https://tiki.vn/lo-n-th-anh-hung-t-p-3-p421087.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 28, 2019

Share This Page