Logic Học Aristotle Và Ý Nghĩa Của Nó Trong Sự Phát Triển Của Logic Hình Thức Truyền Thống

Discussion in 'Triết Lý Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2022-4-24_23-51-15.png
  Cuốn sách gồm 7 phần: Phần I: Cuộc đời, hoàn cảnh lịch sử và sự nghiệp sáng tạo của Aristotle; Phần II: Vấn đề quy luật cơ bản của tư duy trong logic học Aristotle; Phần III: Vấn đề khái niệm trong logic học Aristotle; Phần IV: Phán đoán trong logic học Aristotle; Phần V: Suy luận (Diễn dịch và quy nạp) trong logic học Aristotle; Phần VI: Vấn đề "lỗi logic" trong logic học Aristotle; Phần VII: Ý nghĩa của logic học Aristotle trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống
  • Logic Học Aristotle Và Ý Nghĩa Của Nó Trong Sự Phát Triển Của Logic Hình Thức Truyền Thống
  • NXB Thế Giới 2015
  • Nguyễn Gia Thơ
  • 343 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4009
  https://drive.google.com/file/d/1qZ7LoYJarCfxV1PwAa8r9fAsZ67LYf3e
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 24, 2022

Share This Page