Logic Học Aristotle Và Ý Nghĩa Của Nó Trong Sự Phát Triển Của Logic Hình Thức Truyền Thống

Discussion in 'Triết Lý Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-11_22-2-33.png
  Cuốn sách gồm 7 phần:
  Phần I: Cuộc đời, hoàn cảnh lịch sử và sự nghiệp sáng tạo của Aristotle
  Phần II: Vấn đề quy luật cơ bản của tư duy trong logic học Aristotle
  Phần III: Vấn đề khái niệm trong logic học Aristotle
  Phần IV: Phán đoán trong logic học Aristotle
  Phần V: Suy luận (Diễn dịch và quy nạp) trong logic học Aristotle
  Phần VI: Vấn đề "lỗi logic" trong logic học Aristotle
  Phần VII: Ý nghĩa của logic học Aristotle trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống
  • Logic Học Aristotle Và Ý Nghĩa Của Nó Trong Sự Phát Triển Của Logic Hình Thức Truyền Thống
  • NXB Thế Giới 2015
  • Nguyễn Gia Thơ
  • 343 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4009
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 11, 2021

Share This Page