Lôgic Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Vương Tất Đạt, 180 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by nhandang123, Jul 10, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Hiện nay Logic học đã được đưa vào chương trình triết học của các trường Đại học và Cao đẳng. Cuốn Logic học đại cương của TS triết học Vương Tất Đạt là sự đóng góp kịp thời, phục vụ yêu cầu học tập, nghiên cứu của các cán bộ khoa học và sinh viên trong các trường Dại học và Cao đăng. Trong cuốn sách, tác giả đã trình bảy đầy đủ, sâu sắc những vấn đề cơ bản nhất của Logic học đại cương, những cơ sở lí luận chung, những phương pháp nhận thức khoa học, phương pháp chứng minh, phương pháp xác nhận giả thuyết.
  • Lôgic Học Đại Cương
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Vương Tất Đạt
  • 180 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1042837&sp=T&sp=4&suite=def
   

Share This Page