Lời Phê Của Đức Hộ Pháp (Mậu Thân 1968) - Du Văn Siêu, 156 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lời Phê Của Đức Hộ Pháp
  Mậu Thân 1968
  Du Văn Siêu
  156 Trang
  Quyển sách nầy là những lời vàng tiếng ngọc của Đức Hộ Pháp, là một vị Giáo Chủ hữu hình của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đức Ngài đã để lại rất nhiều lời giảng dạy đượm nhuần tinh hoa chơn lý, lưu truyền hậu thế.
  Đặc biệt quyển sách này Đức Ngài trả lời từng câu hỏi mà chư vị Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu thỉnh giáo trong lúc hành sự gặp phải khó khăn. Đức Ngài dạy, phê rất rõ ràng từng câu, từng trường hợp. Ấy là khuôn vàng thước ngọc để chúng ta làm kim chỉ nam vạch lối đi trên đường lập công.
  Nay chúng tôi xin in lại, phổ biến đến chư đồng đạo để chúng ta học hỏi, nghiên cứu, lãnh hội hầu hành xử trên đường phục vụ Chơn Pháp.
  Hễ càng chạy theo danh lợi thì lại càng chìm đắm trong vòng khổ của danh lợi, cái sống đơn sơ thì ai lại không sống đặng. Gương của các Người Chức Sắc khi vào cửa Đạo họ nghèo xơ, nghèo xác mà họ trọn Đạo cho tới khi về cùng Đức Chí Tôn, nghĩa là ngày chết của họ, chết mà họ không phải chết đói đa, mà họ lại đặng mồ là khác nữa. Còn Đẩu đây không biết tương lai ra sao, để cho sắp hậu tấn là sắp nhỏ của Đạo nó xem một kiểu dở, hay cho đặng thấy một người đã đến tận bờ Bỉ Ngạn mà còn chết đắm. Tư cho Quyền Ngọc Chánh Phối Sư lập Thánh Lịnh thâu chức Lễ Sanh của Đẩu và ngày nào xin phục chức là do đặc ân Hội Thánh sở định khi nợ nần của Đẩu đã trả xong.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page