Lửa Thiêu Rừng Hạnh - Tùng Ưng | Dịch: Nguyễn Hải Bằng, 199 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by admin, Sep 21, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Lửa thiêu rừng hạnh” là cuốn tiểu thuyết dài thứ tư của nhà văn Tùng Ưng, đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám hiếm có trong giới văn học trinh thám Trung Quốc. Tác giả đã kết hợp nhuần nhuyễn nền tảng văn học, nền tảng kiến thức và nội hàm tư tưởng thâm sâu của mình vào trong tác phẩm, khai phá một con đường mới cho tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc.
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page