Luận Cứ Phê Phán Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch (NXB Chính Trị 2014) - Vũ Văn Hiền, 437 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-16_10-57-46.png
  Trong những năm gần đây, Việt Nam đang trong quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, an ninh biển đảo đứng trước những thách thức to lớn, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết chống phá cách mạng nước ta về nhiều mặt mà tập trung nhất là phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng
  Đấu tranh bác bỏ những luận điệu thù địch, sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội là một trong những nhiệm vụ trong yếu trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay. Chính vì vậy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản cuốn sách Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch hy vọng đây sẽ là tài liệu sinh hoạt công tác tư tưởng thiết thực, góp phần đấu tranh, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
  Nội dung cuốn sách bao gồm 28 bài viết, tập trung làm rõ các dạng quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, từ đó đưa ra các luận cứ khoa học và thực tiễn phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch đó.
  • Luận Cứ Phê Phán Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch
  • NXB Chính Trị 2014
  • Vũ Văn Hiền
  • 437 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5657
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page