Luận Giải Trung Luận Tánh Khởi Và Duyên Khởi (NXB Tôn Giáo 2004) - Nguyễn Văn Hai, 645 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Nov 20, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tánh khởi và Duyên khởi lần này thu góp các bài học Phật bắt nguồn từ sáu Phẩm đầu của Trung luận. Bản Trung luận ngài La Thập dịch ra Hán văn gồm 27 phẩm, 446 bài tụng, chia thành 4 quyển. Quyển thứ nhất có sáu Phẩm: Quán Nhân Duyên, Quán Khứ Lai, Quán Lục Tình, Quán Ngũ Ấm, Quán Lục Chủng, Quán Nhiễm Nhiễm giả.
  • Luận Giải Trung Luận Tánh Khởi Và Duyên Khởi
  • NXB Tôn Giáo 2004
  • Nguyễn Văn Hai
  • 645 Trang
  • File PDF_Đánh máy
  Link Download
  http://phapamgiaithoat.com/ebook/Luan-Giai-Trung-Luan-Vien-Cao-Dang-Phat-Hoc-Hai-Duc.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page