Luật Báo Chí (NXB Chính Trị 2016) - Nhiều Tác Giả, 91 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-13_14-25-6.png
  Luật báo chí 2016 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5-4-2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.
  Luật báo chí mới gồm 6 chương, 61 điều, tăng 25 điều so với Luật báo chí năm 1999. Cụ thể, Luật báo chí 2016 có 32 điều xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung 29 điều. Về kết cấu, Luật báo chí mới bỏ chương Quản lý nhà nước về báo chí, thay đổi kết cấu chương III (Nhiệm vụ quyền hạn của báo chí), chương IV (Tổ chức báo chí và nhà báo) của Luật báo chí năm 1999 thành chương III (Tổ chức báo chí) và chương IV (Hoạt động báo chí).
  So với Luật báo chí trước đây, Luật báo chí 2016 có nhiều điểm mới cơ bản, gồm: Quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; đối tượng thành lập cơ quan báo chí; quyền tác nghiệp của báo chí; đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; liên kết trong hoạt động báo chí; hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí; cải chính và xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí…
  • Luật Báo Chí
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nhiều Tác Giả
  • 91 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3981
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 13, 2021

Share This Page