Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị 2003) - Nhiều Tác Giả, 54 Tr

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, May 29, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-29_22-57-35.png
  Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của dân tộc và nhân loại.
  Nhàm bảo vệ sức khỏe của nhân dân, bảo đảm cho con người được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu, ngày 27-12-1993, Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật bảo vệ môi trường. Từ đó cho đến nay việc thi hành Luật này đã có những chuyển biến lớn vè công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt nâng cao được nhận thức sâu rộng trong nhân dân vê môi trường, sinh thái. Để tiếp tục phục vụ đông đảo bạn đọc tìm hiểu những quy định của pháp luật về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Luật bào vệ môi trường và Nghị định hướng dẫn thi hành.
  • Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
  • NXB Chính Trị 2003
  • Nhiều Tác Giả
  • 54 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/38631
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page