Luật Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng (NXB Chính Trị 2005) - Nhiều Tác Giả, 91 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Oct 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống của nhân dân và sự sống còn của dân tộc. Để Luật bảo vệ và phát triển rừng được thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò điều chỉnh tích cực đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích, hướng dẫn thực hiện pháp luật. Đây không chỉ là nhiệm vụ của một cấp, một ngành hay một cơ quan, mà của toàn xã hội. Pháp luật nói chung, đặc biệt là pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng nói riêng, khi được tuyên truyền rộng rãi, giải thích sâu rộng với người dân sẽ là công cụ hữu ích để tăng cường pháp chế XHCN, giữ gìn và phát triển nguồn tài nguyên của đất nước.
  • Luật Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng
  • NXB Chính Trị 2005
  • Nhiều Tác Giả
  • 91 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/15100/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 14, 2018

Share This Page