Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân (NXB Chính Trị 2021) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jun 10, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-10_23-39-1.png
  Giới thiệu toàn văn Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân gồm những qui định chung và qui định cụ thể về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu, đại biểu hội đồng nhân dân, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; danh sách cử tri; ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; kết quả bầu cử; bầu cử bổ sung đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; xử lí vi phạm pháp luật về bầu cử và điều khoản thi hành.
  • Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân
  • NXB Chính Trị 2021
  • Nhiều Tác Giả
  • 109 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9085
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page