Luật Biên Giới Quốc Gia Năm 2003 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị 2011) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by YenHong, Jan 16, 2021.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Luật biên giới quốc gia năm 2003 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17-6-2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2004. Luật biên giới quốc gia được ban hành đã thiết lập hành lang pháp lý cho việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng .Để tổ chức triển khai thi hành Luật biên giới quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ,các Bộ ban ngành đã ban hành nhiều nghị định ,quyết định, chỉ thị, thông tư hướng dẫn thực thi Luật biên giới quốc gia trên một số lĩnh vực cụ thể .Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “ Luật biên giới quốc gia năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành ” .
  • Luật Biên Giới Quốc Gia Năm 2003 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 391 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...2003-va-van-ban-huong-dan-thi-hanh-60508.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 16, 2021

Share This Page