Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức (NXB Lao Động 2016) - Vũ Hoa Tươi, 472 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jan 21, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
  Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn
  Phần thứ hai. Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức
  Phần thứ ba. Đánh giá, phân loại và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễm nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức cán bộ, công chức, viên chức
  Phần thứ tư. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
  Phần thứ năm. Quy định về chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp
  Phần thứ sáu. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp
  Phần thứ bảy. Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp
  Phần thứ tám. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức
  • Luật Cán Bộ Công Chức Luật Viên Chức-Quy Trình Thủ Tục Bầu Tổ Chức Miễn Nhiệm Bãi Nhiệm Điều Động Cách Chức Cán Bộ Công Chức Viên Chức
  • NXB Lao Động 2016
  • Vũ Hoa Tươi
  • 472 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ch-chuc-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-59821.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page