Luật Chứng Khoán (NXB Phương Đông 2011) - Nhiều Tác Giả, 149 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by admin, Sep 15, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật chứng khoán [Sửa đổi - Bổ sung] (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán - Luật số: 62/2010/QH12 Chào bán chứng khoán. NĐ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của CP quy định chi thiết thi hành một số điều của luật chứng khoán. Công ty đại chúng. Chào bán và niêm yết chứng khoán tại Việt Nam của tổ chức phát hành nước ngoài
  Chương I: Những quy định chung
  Chương II: Chào bán chứng khoán ra công chúng
  Chương III: Công ty đại chúng
  Chương IV: Thị trường giao dịch chứng khoán
  Chương V: Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
  Chuơng VI: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
  Chương VII: Qũy đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát
  Chương VIII: Công bố thông tin
  Chương IX: Thanh tra và xử lý vi phạm
  Chương XI: Điều khoản thi hành
  • Luật Chứng Khoán
  • NXB Phương Đông 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 149 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://tiki.vn/luat-chung-khoan-p429295.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 14, 2018

Share This Page