Luật Cư Trú Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị 2011) - Nhiều Tác Giả, 129 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Xnhi345, Sep 15, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-15_22-10-16.png
  Luật cư trú đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2007, đây là một đạo luật quan trọng quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký cư trú. Để bảo đảm Luật được thực thi nghiêm chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, hộ gia đình có đủ điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật cư trú năm 2006; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành vấn đề trên. Tuy nhiên, qua hơn ba năm thực hiện Luật, do nhu cầu thực tế về cư trú của công dân và việc quản lý cư trú của các cơ quan chức năng còn gặp những bất cập, vì thế Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2010/NĐ - CP ngày 24-5-2010 sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ - CP ngày 25-6-2007 và Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 52/2010/TT - BCA ngày 30-11-2010 thay thế Thông tư số 06/2007/TT - BCA - C11 ngày 01-7-2007...
  • Luật Cư Trú Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 129 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/luat-cu-tru-nam-2006-va-van-ban-huong-dan-thi-hanh
  https://drive.google.com/file/d/1tL_iJjTOSIDvZEPs4JP2UvgzuR_Aomr-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page