Luật Đầu Tư Công, Luật Đấu Thầu Năm 2014 Các Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Tài Sản Và Nguồn Vốn

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Sep 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 (gồm 6 chương, 108 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII. Đây là một trong những dự án Luật quan trọng, liên quan đến việc xác lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Đầu tư công quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.
  Các dự án đầu tư công hiện nay rơi vào tình trạng sử dụng nhiều vốn của nhà nước song thường xuyên chậm trễ, thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến các dự án đầu tư công thường tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau. Do vậy, Luật Đầu tư công ra đời là cần thiết nhằm tạo một hành lang pháp lý thống nhất để quản lý và giám sát các dự án đầu tư công. Nhằm tăng cường giám sát, nâng cao khả năng chịu trách nhiệm, luật cũng đề ra các quy định về việc các tổ chức, cá nhân ra quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sai, kém hiệu quả, không cân đối được vốn để thất thoát, lãng phí sẽ phải chịu trách nhiệm, từ xử lý kỷ luật đến truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại.
  Cuốn sách Luật Đầu Tư Công - Luật Đấu Thầu Năm 2014 - Các Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Tài Sản Và Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Các Cơ Quan Đơn Vị được biên soạn để giúp các Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các Chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp và các cán bộ làm công tác quản lý dự án, quản lý nguồn vốn Nhà nước kịp thời nắm bắt các quy định mới trên.
  • Luật Đầu Tư Công Luật Đấu Thầu Năm 2014 Các Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Tài Sản Và Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trong Các Cơ Quan Đơn Vị
  • NXB Tài Chính 2014
  • Tác giả: Quí Lâm, Kim Phượng
  • Số trang: 437
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-nha-nuoc-trong-cac-co-quan-don-vi-61086.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 16, 2019

Share This Page