Luật Di Sản Văn Hóa 2001 (NXB Chính Trị 2001) - Văn Thanh Hương, 41 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Nov 7, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.
  Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới;
  Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;
  • Luật Di Sản Văn Hóa 2001
  • NXB Chính Trị 2001
  • Tác giả: Văn Thanh Hương
  • Số trang: 41
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/679
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 19, 2018

Share This Page