Luật Di Sản Văn Hóa & Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị 2006) - Phạm Việt, 145 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by admin, Jun 23, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-13_14-58-58.png
  Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Quốc hội, có hiệu lực kể từngày 01 tháng 01 năm 2002, được sửa đổi, bổ sung bởi:Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật di sản văn hóa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phậncủa di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhândân ta.Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao củanhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộcvà đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới;Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc thamgia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về di sản văn hóa.
  • Luật Di Sản Văn Hóa & Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  • NXB Chính Trị 2006
  • Phạm Việt
  • 145 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=173443
  https://drive.google.com/file/d/1TdrlflYJpWc-iqEYl7DqURqFvpwcKGUv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 13, 2022

Share This Page