Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Mới Năm 2010 Hướng Dẫn Thực Hiện (NXB Hồng Đức 2010) - Phương Anh

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by letoan, Nov 28, 2023.

 1. letoan

  letoan Active Member

  upload_2023-11-28_21-37-7.png
  LUẬT SỐ 38/2009/QH12 NGÀY 19-06-2009 CỦA QUỐC HỘI Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11.
  • Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Mới Năm 2010 Hướng Dẫn Thực Hiện
  • NXB Hồng Đức 2010
  • Phương Anh
  • 510 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  https://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=23784
  https://drive.google.com/file/d/1NH-d7Ib-ZMRardLK_oTEZWhYANA74bks
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page