Luật Doanh Nghiệp Việt Nam Tình Huống-Dẫn Giải-Bình Luận (NXB Chính Trị 2020) - Phạm Hoài Huấn

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Luật Doanh nghiệp năm 2014 thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản vào năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp vào năm 2013. Luật Doanh nghiệp năm 2014 là luật chung về doanh nghiệp khi quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và quy định về doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Mục tiêu cao nhất trong các quy định của Luật Doanh nghiệp là làm cho doanh nghiệp trở thành một công cụ kinh doanh rẻ hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư; qua đó tăng cường thu hút và huy động các nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, như tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập doanh nghiệp; đối xử bình đẳng về thủ tục thành lập doanh nghiệp, gia nhập thị trường giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí cho tổ chức quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp; bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp; tạo thuận lợi hơn và ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi rút khỏi thị trường; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
  • Luật Doanh Nghiệp Việt Nam Tình Huống-Dẫn Giải-Bình Luận
  • Phạm Hoài Huấn, Trần Thanh Tùng, Lê Nhật Bảo
  • NXB Chính Trị 2020
  • 474 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1mrLsZBpAlzDMjH7pzt682QQN4DCIH_Yt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2022

Share This Page