Luật Giáo Dục Năm 2005 (NXB Chính Trị 2005) - Trần Đức Lương, 83 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, May 15, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-24_0-7-47.png
  Luật giáo dục năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005, cỏ hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2006. Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xà hội, lực lượng vù trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt dộng giáo dục.
  Để giúp các cơ quan, nhà trường, các tổ chức và bạn dọc tìm hiểu, áp dụng và thực hiện Luật giáo dục năm 2005 và quy định của Chính phủ vể xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách: “Luật giáo dục năm 2005 và quy dinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
  • Luật Giáo Dục Năm 2005
  • NXB Chính Trị 2005
  • Trần Đức Lương
  • 83 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/7215
  https://drive.google.com/file/d/1Wi8AI8MCf_4TTWoDiIW_HguiTYcMfuTZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 24, 2023

Share This Page