Luật Hành Chính Việt Nam (NXB Tổng Hợp 1996) - Phạm Hồng Thái, 428 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by minhanh12, Dec 4, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Trình bày khái quát chung về luật hành chính Việt Nam, trình bày về chủ thể của luật hành chính Việt Nam, trình bày về cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính, trình bày nội dung kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước. Mời bạn đọc tham khảo. | Khi tiến hành kiểm tra theo chức năng, các cơ quan kiểm tra có quyền ra quyết định yêu cầu cơ quan bị kiểm tra cùng cấp đình chỉ, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định trái pháp luật của cơ quan đó, nhưng không có quyền tự mình đình chỉ, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định đó, cũng không có quyền áp dụng các chế tài kỷ luật, phạt hành chính, trừ trường hợp cơ quan kiểm tra chức năng đó có chức năng là cơ quan thanh tra nhà nước chuyên ngành. Chẳng hạn: Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực có quyền kiến nghị với Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định do cơ quan đó ban hành trái với các văn bản pháp luật của nhà nước hoặc của bộ về ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách. Nếu cơ quan nhận được kiến nghị không nhất trí thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nhưng đối với cơ quan cấp dưới, có thể đình chỉ những văn bản trái pháp luật do cơ quan đó ban hành và đề nghị thủ trưởng cấp trên trực tiếp của mình bãi bỏ.
  • Luật Hành Chính Việt Nam
  • NXB Tổng Hợp 1996
  • Phạm Hồng Thái, Đinh Văn Mậu
  • 428 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233661
   
  Last edited by a moderator: Dec 7, 2020

Share This Page