Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2000 Và Các Văn Bản Có Liên Quan (NXB Chính Trị 2004) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by thaoanh12, Nov 20, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.Luật hôn nhân và gia đình quy định chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam.
  • Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2000 Và Các Văn Bản Có Liên Quan
  • NXB Chính Trị 2004
  • Nhiều Tác Giả
  • 666 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=226328
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 21, 2020

Share This Page