Luật Karate-Do (NXB Thể Dục Thể Thao 2002) - Phi Trọng Hanh, 87 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Dec 8, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Karate-Do
  NXB Thể Dục Thể Thao 2002
  Phi Trọng Hanh
  87 Trang
  - Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban Thể dục thể thao.
  - Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn Karate-Do ở Việt Nam.
  - Căn cứ vào đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao I
  Những qui định cụ thể trong luật thi đấu karate-do: thảm thi đấu, trang phục, tổ chức thi, tổ trọng tài, thời gian của trận đấu, các hành vi bị cấm, hình phạt, quyền hạn và trách nhiệm..

   

Share This Page