Luật Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Nhiều Tác Giả, 211 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Sep 4, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật khoa học và công nghệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18-6-2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01- 01-2014, thay thế Luật khoa học và công nghệ năm 2000. Luật khoa học và công nghệ năm 2013 đã thể chế hóa những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đất nước nhanh, bền vững phù hợp vối điểu kiện trong nước và bôi cảnh quổc tế hiện nay.
  Cuốn sách cung cấp toàn văn Luật khoa học và công nghệ năm 2013 và một số thông tư, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khoa học và công nghệ.
  • Luật Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  • NXB Chính Trị 2014
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số trang: 211
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...2013-va-van-ban-huong-dan-thi-hanh-61436.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page