Luật Kiểm Toán Độc Lập 2011-Luật Kiểm Toán Nhà Nước (NXB Hồng Đức 2011) - Quốc Huy, 98 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by admin, Sep 15, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Kiểm Toán Độc Lập 2011-Luật Kiểm Toán Nhà Nước
  NXB Hồng Đức 2011
  Quốc Huy
  98 Trang
  Luật kiểm toán độc lập 2011 (Có hiệu lực từ 01-01-2012)
  Lệnh số 06/2011/L-CTN ngày 8-4-2011 của Chủ tịch nước về việc công bố luật
  Chương 1.Những quy định chung
  Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29-3-2011 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1-1-2012
  Chương 2.Kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề
  Chương 3.Doanh nghiệp kiểm toán
  Chương 4.Đơn vị được kiểm toán
  Chương 5.Hoạt động kiểm toán độc lập
  Chương 6.Kiểm toán báo cáo tài cính của đơn vị có lợi ích công chúng
  Chương 7.Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp
  Chương 8.Điều khoản thi hành
  Chương I.Những quy định chung
  Luật kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14-6-2005 của Quốc hội
  Chương II.Địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước
  Chương III.Kiểm toán viên nhà nước và công tác viên kiểm toán
  Chương IV.Hoạt động kiểm toán nhà nước
  Chương V.Quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán
  Chương VI.Bảo đảm hoạt động của kiểm toán nhà nước
  Chương VII.Giám sát hoạt động của kiểm toán nhà nước, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo
  Chương VIII.Điều khoản thi hành

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Pháp Luật
  Link miễn phí... nếu nhận được 10 Like của thành viên

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page