Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 - Nhiều Tác Giả, 88 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Xnhi345, Sep 15, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-15_21-48-31.png
  Luật kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09-12-2000. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-4-2001. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện Luật, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới, một số nội dung của Luật đã tỏ ra bất cập, cần được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, vừa qua, ngày 24-11-2010 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2011. Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các văn bản Luật kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010. Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
  • Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nhiều Tác Giả
  • 88 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link downloa
  https://thuvienleducanh.vn/detail/luat-kinh-doanh-bao-hiem-nam-2000-duoc-sua-doi-bo-sung-nam-2010
  https://drive.google.com/file/d/1j0I9WCejLS31WlHkLc9mCeB-yBWWptF5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page