Luật Lệ Của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh (Kỷ Dậu 1969) - Tòa Thánh Tây Ninh, 56 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Lệ Của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh Và Nội Luật Tòa Thánh
  Kỷ Dậu 1969
  Tòa Thánh Tây Ninh
  56 Trang
  Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ khai đã 6 năm rồi. Tòa Thánh là nguồn Ðạo, phải có Nội Luật nghiêm trang. Vậy từ đây, ai ở Tòa Thánh nam nữ cũng vậy, và Chư Ðạo Hữu lưỡng phái về Tòa Thánh cũng phải tùng theo Nội Luật lập ra sau đây.
  Mỗi kỳ Ðại Lễ, thì Lễ Viện phải lập chương trình y theo thức lệ từ năm Kỷ Tỵ tới giờ, trình cho Ông Ngọc Chánh Phối Sư phê chuẩn rồi ban hành. Phải góp các chương trình, và giấy tờ sổ sách của Lễ Viện từ hồi ban sơ khai Ðạo tới giờ, đặng lập điển tích giữ kỹ càng, vì có công quả của Chư Ðạo Hữu trong sổ sách giấy tờ ấy.
  Mỗi thời cúng, có Thiên Phong nam nữ từ Giáo Hữu đổ lên hành lễ, Lễ Sanh thì đứng hầu Bửu Ðiện xem sóc nhang đèn, và sự êm tịnh trong Ðàn, phải có Ðồng nhi nam nữ. Ðồng nhi phải có người tập, có Ngọc Ðầu Sư ban cấp bằng. Mấy vị tập Ðồng nhi kêu là Giáo nhi, phải lập Chương trình riêng giao cho Lễ Viện đệ lên cho Ngọc Chánh Phối Sư xem xét, rồi Ngọc Ðầu Sư phê chuẩn đặng ban hành.
  Ðạo Hữu nam nữ phải ăn mặc sạch sẽ, năng tắm gội, mỗi tuần tắm được vài ba lần thì tốt. Khi chuông đổ hồi đầu, phải ngưng hút thuốc, ăn trầu, đi súc miệng, rửa mặt, tay chơn cho sạch sẽ. Nam bịt khăn đen, mặc áo dài trắng, quần trắng. Nữ mặc áo dài trắng, chồng lên áo quần đen, sửa soạn ăn mặc nơi phòng nghỉ mình cho nghiêm trang, đàng hoàng, rồi mới bước ra ngoài, mà lên Bửu Ðiện. Nhập đàn phải giữ cho êm tịnh, không nên cười giỡn, cãi cọ, phải vâng lịnh Chức Sắc chứng đàn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page