Luật Ngân Sách Nhà Nước (Sửa Đổi) Và Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2016

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jan 21, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc quản lý vôn, phân bổ ngân sách nhà nước, lập dự toán, thanh quyết toán thu chi ngân sách, Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội liên kết với NXB Tài Chính xuất bản cuốn sách: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI) VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016. Sách gổm những nội dung sau:
  - Phần thứ nhất. Luật Ngân sách nhà nước;
  - Phần thứ hai. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2016;
  - Phần thứ ba. Quy định về quản lý tài chánh, chế độ chi tiêu, hỗ trợ từ nguồn vốn, ngân sách nhà nước;
  - Phần thứ tư: Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;
  - Phần thứ năm. Quy định về thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước;
  - Phần thứ sáu. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (Áp dụng từ tháng 02 năm 2015)
  • Luật Ngân Sách Nhà Nước (Sửa Đổi) Và Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2016
  • NXB Tài Chính 2015
  • Trần Thị Bảo Ngọc
  • 420 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...u-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2016-59834.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page