Luật Người Khuyết Tật (NXB Tư Pháp 2010) - Nguyễn Minh Triết, 43 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-19_13-37-27.png
  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.
  • Luật Người Khuyết Tật
  • NXB Tư Pháp 2010
  • Nguyễn Minh Triết
  • 43 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?id=251967
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 19, 2022

Share This Page