Luật Nhà Ở (NXB Chính Trị 2021) - Nhiều Tác Giả, 197 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jun 11, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-11_21-52-23.png
  Luật Nhà ở năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.
  Để phù hợp sự phát triển của đời sống kinh tế – xã hội đất nước và tương thích với các đạo luật mới ban hành, một số điều, khoản, điểm của Luật Nhà ở đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thể hiện trong nội dung các luật sau: Luật Kiến trúc năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019, Luật Đầu tư năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18/6/2020.
  • Luật Nhà Ở
  • NXB Chính Trị 2021
  • Nhiều Tác Giả
  • 197 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9083
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page