Luật Ông Thầy Chùa (NXB Tiếng Dân 1928) - Trang Quảng Hưng, 222 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by mai672, Nov 20, 2020.

 1. mai672

  mai672 Member

  [​IMG]
  Tôi Trang Quảng Hưng chủ chùa Từ Vân ở Tourane có lời cáo bạch cùng quí ngài rõ. Đạo phật trong nước ta, bên Tàu truyền qua xưa nay vẫn chưa có chùa nào thể theo lời phật dạy cấp độc, tế cô, từ bi, bác ái, nay tôi xin phép: Hai chánh phủ cho các điện nhỏ học chữ quốc ngữ và dịch kinh luật ra chữ quốc ngữ, có nuôi trẻ con nghèo ăn học làm phước. Vậy các học trò đã phần nhiều biết chữ quốc ngữ soạn dịch quyển luật này lớp trung học đạo phật cho dễ thông dụng, dịch rồi năm 1928, Triều vua Bảo Đại năm thứ ba. Mậu thìn niên, tôi có nhờ quan bác sĩ y khoa, quan tư Monsirur Sa-Lê, xét gởi ra trường bác cổ Hà Nội.
  • Luật Ông Thầy Chùa
  • NXB Tiếng Dân 1928
  • Trang Quảng Hưng
  • 222 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/4A304E95AB63663
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 20, 2020

Share This Page