Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005-Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2007, 2012 - Nhiều Tác Giả, 165 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by cv9tt4, Aug 12, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2021-8-12_18-21-13.png
  MỤC LỤC
  Chú dẫn của Nhà xuất bản
  - Lệnh số 26/2005L-CTN ngày 09-12-2005 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật phòng, chống tham nhũng.
  - Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
  - Lệnh số 08/2007/L-CTN ngày 17-8-2007 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng năm 2007
  - Lệnh số 29/2012/L-CTN ngày 08-12-2012 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhủng.
  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng năm 2012.
  - Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012.
  • Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005-Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2007, 2012
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 165 Trang
  • PDF-SCAN
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3983
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 12, 2021

Share This Page