Luật Quốc Tế Về Quyền Của Các Nhóm Người Dễ Bị Tổn Thương - Đỗ Hồng Thơm, 540 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Jun 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong luật nhân quyền quốc tế, phần nội dung về quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương chiếm vị trí rất quan trọng. Kể từ khi Liên Hợp Quốc ra đời, nhiều văn kiện quốc tế về nhân quyền đã được tổ chức này thông qua, trong đó có một số lượng ngày càng nhiều văn kiện đề cập đến quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương.
  Nếu như trong một số vấn đề chung về nhân quyền hiện vẫn còn đang được tranh cãi và ở một số nước bị coi là nhạy cảm, thì trong vấn đề quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương, các quốc gia thường có sự đồng thuận và ủng hộ ở mức cao. Điều đó thể hiện ở việc hầu hết các điều ước quốc tế về quyền của các nhóm này, ví dụ như Công ước về quyền trẻ em, …thường có một số lượng quốc gia thành viên đứng đầu trong các điều ước quốc tế về nhân quyền.
  Ở nước ta từ trước đến nay Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến bảo vệ và thúc đẩy sự hưởng thụ các quyền con người nói chung và quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương nói riêng. Trên thực tế, vấn đề quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương đã được thể hiện trong pháp luật và chính sách của nhà nước từ rất sớm, trước khi Việt Nam tham gia, thậm chí là trước khi Liên Hợp Quốc thông qua các điều ước quốc tế có liên quan. Mặc dù vậy, về cơ bản, nhận thức về các tiêu chuẩn quốc tế về vấn đề này ở nước ta vẫn còn rất hạn chế, dẫn đến việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của một số nhóm xã hội dễ bị tổn thương chưa thật hiệu quả.
  Để khắc phục hạn chế trên, cần thiết phải nghiên cứu sâu các tiêu chuẩn quốc tế v62 vấn đề này. Xuất phát từ nhận thức đó, mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu có liên quan, trong khuôn khổ Chương trình Quản trị Nhà nước và Cải cách hành chính – hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch giai đoạn 2007-2011, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức nghiên cứu đề tài “Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương” do Thạc sĩ Đỗ Hồng Thơm làm chủ nhiệm, nhằm làm rõ hơn về những vấn đề lý luận, pháp lý và cơ chế quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương.
  Cuốn sách này nội dung chủ yếu đề cập đến những tiêu chuẩn pháp lý và cơ chế đảm bảo quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương theo pháp luật quốc tế, không trình bày các quy định pháp luật quốc gia. Bên cạnh đó, để bạn đọc dễ tham khảo, cuốn sách có một phần phụ lục bao gồm những văn kiện chủ yếu nhất về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương.
  • Luật Quốc Tế Về Quyền Của Các Nhóm Người Dễ Bị Tổn Thương
  • NXB Lao Động Xã Hội 2011
  • Đỗ Hồng Thơm, Vũ Công Giao
  • 540 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/luat-quoc-te-41013.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 5, 2018

Share This Page