Luật Sở Hữu Trí Tuệ Hiện Hành-Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2009, 2019 (NXB Chính Trị 2019) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Mar 21, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-21_21-27-33.png
  Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.
  Sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 không còn phù hợp vối thực tiễn đòi sông kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, ngày 19/6/2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019.
  • Luật Sở Hữu Trí Tuệ Hiện Hành-Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2009, 2019
  • NXB Chính Trị 2019
  • Nhiều Tác Giả
  • 236 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8956
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page