Luật Sở Hữu Trí Tuệ (NXB Chính Trị 2006) - Phạm Minh Thúy, 198 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Oct 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Sở Hữu Trí Tuệ
  NXB Chính Trị 2006
  Phạm Minh Thúy
  198 Trang
  Luật sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
  Luật sở hữu trí tuệ gồm có sáu phần:
  - Phần thứ nhất: Những quy định chung
  - Phần thứ hai: Quyền tác giả và quyền liên quan
  - Phần thứ ba: Quyền sở hữu công nghiệp
  - Phần thứ tư: Quyền đối với giống cây trồng
  - Phần thứ năm: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
  - Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành
  MỤC LỤC
  Lệnh số 28/2005/L-CTN ngày 12/12/2005, của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sở hữu trí tuệ
  Luật sở hữu trí tuệ
  Phần thứ nhất: Những quy định chung
  Phần thứ hai: Quyền tác giả và quyền liên quan
  Chương I: Điều kiện bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan
  Chương II: Nội dung, giới hạn quyền, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
  Chương III: Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan
  Chương IV: Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan
  Chương V: Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
  Chương VI: Tổ chức đại diện, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
  Phần thứ ba: Quyền sở hữu công nghiệp
  Chương VII: Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
  Chương VIII: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý
  Chương IX: Chủ sở hữu, nội dung và giới hạn quyền sở hữu công nghiệp
  Chương X: Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
  Chương XI: Đại diện sở hữu công nghiệp
  Phần thứ tư: Quyền đối với giống cây trồng
  Chương XII: Điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng
  Chương XIII: Xác lập quyền đối với giống cây trồng
  Chương XIV: Nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây trồng
  Chương XV: Chuyển giao quyền đối với giống cây trồng
  Phần thứ năm: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
  Chương XVI: Quy định chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
  Chương XVII: Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự
  Chương XVIII: Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính và hình sự; kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ
  Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page