Luật Sở Hữu Trí Tuệ (NXB Chính Trị Quốc Gia 2005) - Nhiều Tác Giả, 198 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Nov 21, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Sở Hữu Trí Tuệ
  NXB Chính Trị Quốc Gia 2005
  Nhiều Tác Giả
  198 Trang
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
  Luật này quy định về sở hữu trí tuệ.
  Phần thứ nhất: Những quy định chung (Điều 1 – 12)
  Phần thứ hai: Quyền tác giả và Quyền liên quan (Điều 13 – 57)
  Phần thứ ba: Quyền sở hữu công nghiệp (Điều 58 – 156)
  Phần thứ tư: Quyền đối với giống cây trồng (Điều 157 – 197)
  Phần thứ năm: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Điều 198 – 219)
  Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành (Điều 220 – 222)
  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page