Luật Tam Thể (Tái Bản 2011) - Đức Cao Thượng Phẩm, 127 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Tam Thể
  (Tái Bản 2011)
  Đức Cao Thượng Phẩm Và Bát Nương Giáng Cơ
  127 Trang
  Như trước kia, con người mới được sanh ra thì thân thể xấu xa, ăn lông ở lổ, chẳng khác chi hình tượng con vật. Với thân hình ấy, mặc dầu Đức Chí Tôn đã ban cho một Chơn Linh Thánh Đức cũng khó mà tạo nên một xã hội văn minh hay cơ khí được. Lúc đầu loài người có rất ít, có thể sống trong hang, hoặc ở kẹt đá được. Chớ như ngày nay, nhân loại đã nhiều, cần phải lấp sông, phá rừng, trang bằng chơn núi mà ở chưa đủ thay, nên phải có sự thay đổi xác thân để cho con người học hỏi, cho tinh vi, và đoạt được cơ sanh hoá của Tạo Đoan, thì con người càng ngày mới khai thác những nơi hầm mỏ, và rừng rú mà tổ chức một xã hội văn minh. Cách ăn, thói ở cũng đoan trang hơn khi xưa và nhơn loại tìm được cơ bí mật của Tạo Đoan, mà làm nên những máy móc để thay thế cho sức người, sự giao thông giữa xứ nầy đến xứ khác, từ xưa hẵn là không phương thế đi được. Phải cũng nhờ khoa học mà đặng như thế. Rồi lần hồi, loài người sẽ đoạt đặng cả sự bí mật của Tạo Đoan mà thay thế cho Đức Chí Tôn làm chủ cơ sanh hóa của Ngài.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page