Luật Tạo Hóa (NXB Xưa Nay 1929) - Mạch Quốc Thoại, 80 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, May 29, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-22_22-45-42.png
  Như khi nào muốn cầu việc chi, hay là rảnh muốn tụng kinh này, thì mặc đồ sạch sẻ, rữa tay, rữa mặt, súc miệng cho sạch, ròi thắp hương và quì lạy, kế tụng tên 8 vị, phải lạy 8 lạy (mồi vị mồi lạy). Ròi qui hay là ngòi mà tụng kinh Cãm-ứng. Còn khóe thì tụng thèm kinh Ảm-Chấl, kinh Giác-Thế. Còn khỏe nửa muốn tụng (li tụng lại cùng (lặng. Hay là lụng qua một hiệp, từ trương thứ 5 tới hết trương thứ 11 thi đủ ba kinh. Muốn lụng nửa. bắt đầu tụng lại. Song phải chi tàm vò (ló mà nhớ lời (lạy, chằng đặng nhở tưởng sự chi khác và cung chẳng (lặng nói chuyện với ai trong khi tụng; chớ chẳng phải là cứ tụng mài mà ở trái lời kinh (lạy, thì cỏ phước (làu? Vi cỏ câu< Thảnh kinh sỡ quỉ tại ư hành.»
  • Luật Tạo Hóa
  • NXB Xưa Nay 1929
  • Mạch Quốc Thoại, Nguyễn Kim Muôn
  • 80 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1XaohUDAcTD646NTixrDlUMHewwHUG_ZR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 22, 2022

Share This Page