Luật Thương Mại Toát Yếu Quyển 1 (NXB Bạch Đằng 1959) - Lê Tài Triển, 141 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by thaoanh12, Nov 2, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Chương VII : Những khế ước thương mại
  Chương VI : Việc xét xử những vụ tranh tụng có tính cách thương mại
  Chương V : Những thương phiếu
  Chương IV : Cửa hàng thương mại
  Chương III Những điều kiện và nhiệm vụ của nhà buôn
  Chương II : Những hành vi thương mại
  Chương I : Định nghĩa danh từ nhà buôn
  • Luật Thương Mại Toát Yếu Quyển 1
  • NXB Bạch Đằng 1959
  • Lê Tài Triển
  • 141 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=154364
   

Share This Page