Luật Tiếp Cận Thông Tin (NXB Chính Trị 2016) - Nhiều Tác Giả, 45 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-15_15-54-16.png
  Luật Tiếp cận thông tin
  gồm 5 chương, 37 điều, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
  • Luật Tiếp Cận Thông Tin
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nhiều Tác Giả
  • 45 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3971
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 15, 2021

Share This Page