Luật Tổ Chức Chính Phủ (NXB Chính Trị 2002) - Nhiều Tác Giả, 42 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Oct 30, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Tổ Chức Chính Phủ
  NXB Chính Trị 2002
  Nhiều Tác Giả
  42 Trang
  Luật Tổ chức Chính phủ là một đạo luật hiến pháp, có chức năng chủ yếu là cụ thể hóa và phát triển hợp logic nội dung và tinh thần các quy định của Hiến pháp có liên quan đến Chính phủ.
  Cuốn Luật Tổ Chức Chính Phủ bao gồm những phần sau:
  Lệnh số 04/2002/L-CTN ngày 7-01-2002 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật tổ chức Chính phủ.
  Luật tổ chức Chính phủ năm 2001.
  Chương I: Những quy định chung.
  Chương II: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ.
  Chương III: Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính Phủ.
  Chương IV: Bộ, cơ quan ngang bộ.
  Chương V: Chế độ làm việc và quan hệ công tác của Chính phủ.
  Chương VI: Điều khoản thi hành.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Pháp Luật
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/431

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page