Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (NXB Chính Trị 2021) - Nhiều Tác Giả, 157 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by cv9tt4, Jun 10, 2022.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-6-10_22-46-20.png
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ỏ các đơn vị hành chính.
  Luật Quy hoạch năm 2017 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, trong đó có điều khoản sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
  Cuốn sách Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019) là văn bản hợp nhất của ba văn bản luật nêu trên sẽ giúp bạn đọc thuận tiện trong việc sử dụng, tra cứu và học tập.
  • Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
  • NXB Chính Trị 2021
  • Nhiều Tác Giả
  • 157 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9090
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 10, 2022

Share This Page