Luật Xây Dựng Năm 2003 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2009 (NXB Chính Trị 2009) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Xnhi345, Sep 15, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-15_22-13-41.png
  Luật xây dựng được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 7-2004, quy định về hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng. Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay, ngày 19-6-2009, Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ năm đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật xây dựng năm 2003. Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về xây dựng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách: Luật xây dựng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.
  Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
  • Luật Xây Dựng Năm 2003 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2009
  • NXB Chính Trị 2009
  • Nhiều Tác Giả
  • 118 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/luat-xay-dung-nam-2003-duoc-sua-doi-bo-sung-nam-2009
  https://drive.google.com/file/d/1thLO2q8SUyWHVeST54WKN7dMphsESPN0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page