Luật Xuất Bản Năm 2012 Và Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Có Liên Quan Đến Hoạt Động Xuất Bản

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by cv9tt4, Mar 21, 2022.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-3-21_21-21-49.png
  Trong những năm qua, hoạt động xuất bản (bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm) đã phát triển mạnh cả về tốc độ, quy mô, số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào việc phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm của nhân dân ngày càng đa dạng, phong phú, tham gia tích cực vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Luật Xuất Bản Năm 2012 Và Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Có Liên Quan Đến Hoạt Động Xuất Bản
  • NXB Văn Học 2014
  • Nhiều Tác Giả
  • 360 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8957
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 21, 2022

Share This Page