Lục Vân Tiên (NXB Tân Việt 1968) - Đồ Chiểu, 163 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Kinh Điển' started by admin, May 14, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Không kể những bản dịch LỤC VÂN TIÊN ra chữ Pháp do mấy ông G. Aubaret, Abel des Michels, Bajot, đã ra công dịch hoặc bằng văn vần, hoặc bằng văn xuôi, kể riêng về những bản chuyển dịch nguyên bản chữ nôm ra quốc-ngữ, có đến hơn hai mươi bản. Ấy là chưa nói đến những bản LỤC VÂN TIÊN mới cho in lại gần đây, hoặc ra thành sách, hoặc đăng vào bào hằng tuần.
  • Lục Vân Tiên
  • NXB Tân Việt 1968
  • Đồ Chiểu
  • 163 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://tusachtiengviet.com/images/file/LqRaZith1AgQAJB6/sachviet-edu-vn.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 8, 2020

Share This Page