Lược Sử Ngoại Giao Việt Nam Các Thời Trước (NXB Quân Đội 2000) - Nguyễn Lương Bích, 278 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Jun 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-25_17-9-38.png
  Hoạt động ngoại giao là một bộ phận quan trọng của đấu tranh dựng nước, giữ nước lâu dài và anh dũng của dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu hoạt động đó trong sự phút triển phong phú qua các thời kỳ lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm còn thiết có thể vận dụng hết qua cho hiện tại, đó la một việc làm vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Tiếc rằng cho tới nay vẫn chưa có một công trình giới thiệu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện hoạt động ngoại giao Việt Nam trong tiến trình lịch sử, kể cả một giáo trình về lịch sử ngoại giao nước ta để giảng dạy cho sinh viên ở Học viện Quan hệ quốc tế cũng mới bắt đầu được xây dựng.
  • Lược Sử Ngoại Giao Việt Nam Các Thời Trước
  • NXB Quân Đội 2000
  • Nguyễn Lương Bích
  • 278 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8183
  https://drive.google.com/file/d/1Ew-lF0bxth82w_pFfQ7dpIOqRAY6SQCy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 25, 2022

Share This Page