Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới (NXB Chính Trị 2020) - Nguyễn Viết Thông, 306 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jun 12, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong những năm qua, thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức biên soạn, cập nhật tài liệu cho phù hợp với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng. Nội dung tài liệu tập trung trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, các đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nguyễn Viết Thông, Ngô Đình Xây
  • 306 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 17, 2021

Share This Page