Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật Tập 1 (NXB Chính Trị 1999) - Trần Ngọc Đường, 482 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Dec 7, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật Tập 1
  NXB Chính Trị 1999
  Trần Ngọc Đường
  482 Trang
  Để tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hóa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta chỉ rõ: "Trọng tâm là cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; mở rộng dân chủ, thiết lập kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”. Vì vậy, nhiệm vụ nghiên cứu và học tập lý luận về nhà nước và pháp luật, nhất là những vấn đề về quan điểm, đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật Việt Nam đang là nhu cầu hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Pháp Luật
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/384

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page