Lý Luận Cơ Sở Về Quản Trị Kinh Doanh (NXB Xây Dựng 2008) - Nguyễn Văn Chọn, 140 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by quanh.bv, Feb 16, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-16_22-6-43.png
  Nội dung sách đề cập tương đối toàn diện các vấn đề có liên quan đến quản trị kinh doanh theo quan điểm hệ thống, phản ánh được các kiến thức hiện đại, có liên hệ với tình hình thực tế của Việt Nam.
  Sách gồm có 3 phần chính như sau:
  - Phần I: Những khái niệm mở đầu, quy luật, nguyên tắc và phương pháp quản trị kinh doanh.
  Chương 1: Một khái niệm mở đầu có liên quan đến quản trị kinh doanh.
  Chương 2: Hệ thống sản xuất – kinh doanh.
  Chương 3: Một số quy luật kinh tế chủ yếu và nguyên tắc quản lý có liên quan đến quản trị kinh doanh.
  Chương 4: Các phương pháp quản trị kinh doanh.
  - Phần II: Tổ chức bộ chủ thể quản trị kinh doanh.
  Chương 5: Các chức năng quản trị kinh doanh.
  Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh.
  Chương 7: Cán bộ quản trị doanh nghiệp.
  Chương 8: Một số quá trình bộ phận xảy ra ở mọi giai đoạn của tổng quá trình quản trị kinh doanh.
  Chương 9: Tổng quá trình quản trị kinh doanh.
  - Phần III: Tổ chức bộ phận trực tiếp sản xuất – kinh doanh.
  Chương 10: Tổ chức cơ cấu sản xuất – kinh doanh.
  Chương 11: Tổ chức quá trình sản xuất – kinh doanh.
  Chương 12: Đổi mới và hiệu quả của sản xuất – kinh doanh.
  • Lý Luận Cơ Sở Về Quản Trị Kinh Doanh
  • NXB Xây Dựng 2008
  • Nguyễn Văn Chọn, Nguyễn Hồng Hải
  • 140 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvien.huce.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=852
  https://drive.google.com/file/d/124m9gOGPg45pjHeqTsvXlycnXykpXBdR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page